2017-12-12

Externa Rapporter

Energiföretagen Sveriges kommentar om IEA:s "Key World Energy Statistics"

International Energy Agencys (IEA) årliga statistik ”Key world energy statistics” visar på en stor ökning av världens energitillförsel sedan 1970-talets början. Och de fossila energikällorna har ökat allra mest. Sveriges el- och värmeproduktion med vattenkraft, kärnkraft och fjärrvärme från biobränslen, har som jämförelse gett mycket låga utsläpp av växthusgaser. Även om förnybara energikällor börjat byggas ut mer i världen känns tvågradersmålet avlägset.

Läs mer här