2018-06-12

Externa Rapporter

Höjd ribba i miljöpolitiken – Granskning av riksdagspartiernas miljölöften inför valet 2018

Sammanfattning av rapporten:

Inför riksdagsvalet i september 2018 har Naturskyddsföreningen granskat vad riksdagens partier vill göra inom miljöpolitiken under mandatperioden 2018-2022. Syftet är att ge såväl väljare som riksdagspartierna en översikt av partiernas miljölöften. Resultatet indikerar att partierna har höjt sina miljöpolitiska ambitioner jämfört med vår undersökning inför riksdagsvalet 2014. En parlamentarisk majoritet utifrån dagens riksdagssammansättning står bakom hela 13 av Naturskyddsföreningens 18 miljöförslag.

Även om valets utgång har stor betydelse för förutsättningarna att ytterligare öka tempot i miljöpolitiken, borde möjligheterna under kommande mandatperiod vara goda. Det finns stora skillnader mellan partierna när det gäller politiken för främjande av den biologiska mångfalden, medan det i klimat- och kemikaliepolitiken finns mer samsyn.

Miljöpartiet och Vänsterpartiet placerar sig högst i undersökningen då de ställer sig bakom alla Naturskyddsföreningens 18 förslag. Liberalerna kommer tätt efter och är det av de fyra borgerliga partierna som i undersökningen uppvisar högst miljöpolitiska ambitioner. Socialdemokraterna placerar sig högst av de stora partierna. De följs av Kristdemokraterna, som därmed tillsammans med Socialdemokraterna gått om Centerpartiet jämfört med resultatet av Naturskyddsföreningens enkät 2014. Moderaterna hamnar sist av de borgerliga partierna. Sverige demokraterna kommer med en rejäl marginal sist i rankningen då de endast ställer sig bakom två av 18 förslag.

Läs hela rapporten här.