2019-12-12

Externa Rapporter

Nya tekniker kan bidra till ett stabilare elsystem

Möjligheten att i högre grad stabilisera elsystemet med nya tekniker såsom vindkraft, efterfrågeflexibilitet och batterier är stora. Dagens marknader för stödtjänster är under utveckling men mer kan göras. Det behövs en ökad kunskap och dialog i branschen för att nyttja den här potentialen. Power Circle presenterar i sitt faktablad dagens marknader för stödtjänster, samt vilka möjligheter och hinder som finns för nya tekniker.

Läs faktabladet från Power Circle.

Se även filmklippet från Power Circles och Energimyndighetens heldagsseminarium om lokala marknader för flexibilitet.