2019-06-09

Externa Rapporter

Sänkt elnätspris hotas av EU

Efter återkommande kritik om de rejält stigande elnätsavgifterna från de stora eldrakarna, uppemot 50 procent de senaste fem åren, så beslöt regeringen i fjol att ge den prisreglerande myndigheten Energimarknadsinspektionen (EI) starkare muskler. Löftet från dåvarande energiminister Ibrahim Baylan var sänkta elnätsavgifter med som mest 20 procent för dem som fått de största höjningarna de gångna åren.

Läs hela artikeln på Vindkraftsnyheter.se.