2019-05-09

Externa Rapporter

SOM-institutet: Åsikter om energi och kärnkraft 2018

”Stödet för att satsa mer på vindkraft har ökat 5 % sedan 2015 och är nu 64 %. 21 % vill satsa ungefär som idag, 5 % vill satsa mindre än idag och 2 % vill avstå från vindkraft. En majoritet av sympatisörerna i alla partier vill satsa mer på vindkraft. Stödet för vindkraft har ökat i norra del av Sverige, där större delen av utbyggnaden nu sker.”

Läs hela SOM-institutets rapport.