2019-12-19

Externa Rapporter

SOM-institutet: Regional energiopinion

SOM-institutet vid Göteborgs universitet har undersökt allmänhetens inställning till olika energikällor.

Sammanställningen är gjord inom ramen för forskningsprojektet Energiopinionen i Sverige. Frågorna om de olika energislagen har ställts i de nationella SOM-undersökningarna 2001-2018. Rapporten har sammanställts av Per Hedberg i november 2019 på uppdrag av Svensk Vindenergi.

Läs rapporten