2019-04-16

Externa Rapporter

Svensk vindkraft kan minska klimatutsläppen med 50 procent

Det finns en bred samsyn att förnybar el och vindkraft kommer att spela en avgörande roll för elektrifiering av transportsektorn och industrin, och därigenom vara en grundsten i det fossilfria samhället. Dessutom ger vindkraften en stor och omedelbar klimatnytta genom elexport, då den ersätter fossil elproduktion.

Ändå väger vindkraftens klimatnytta ofta alltför lätt när beslut ska fattas som rör vindkraftsutbyggnaden. Vindkraftens klimatnytta syns inte heller i klimatmålens utformning eller när regeringen och myndigheter fattar beslut som syftar till att minska vår klimatpåverkan.

För att underlätta fortsatt vindkraftsutbyggnad, utan stöd, behöver onödiga hinder undanröjas så att kostnaderna kan hållas nere. Nätverket Vindkraftens klimatnytta vill underlätta den fortsatta utbyggnaden genom att göra vindkraft till en tydlig och prioriterad klimatfråga. Genom att synliggöra vindkraftens klimatnytta adderas en viktig drivkraft för hinderröjning, utöver andra viktiga drivkrafter för vindkraftsutbyggnaden som arbetstillfällen, skatteintäkter och konkurrenskraft.

I denna rapport ger vi vår syn på varför det är viktigt med en fortsatt hög takt i vindkraftsutbyggnaden och presenterar 10 förslag baserat på vindkraftens klimatnytta.

Stockholm den 12 april 2019

Aktörerna bakom nätverket Vindkraftens klimatnytta:

Linda Burenius, Head of Public Affairs OX2
Hans Carlsson, vd Siemens Gamesa Renewable Energy
Maria Röske, vd wpd
Charlotte Unger Larson, vd Svensk Vindenergi
Peter Zachrisson, vd Stena Renewable
Jessica Henryson, affärsområdeschef Westander Klimat och Energi och
samordnare för nätverkets arbete.

Läs rapporten från Nätverket Vindkraftens klimatnytta.