2019-12-16

Externa Rapporter

Turism + vindkraft = sant?

Utveckling av turism och exploatering av naturresurser utvecklas tillsammans i norra Sverige. Det är svårt att separera de olika industriernas intressen, visar avhandling från Umeå universitet. Turismen behöver vägar och järnvägar, som ofta finansieras av exploatörer. Författaren menar att planerare och beslutsfattare bör överväga att inkludera turismaspekter i framtida naturresursprojekt. Intressena överlappar i geografin, sammanfogas på arbetsmarknaden, och kan därmed utgöra en positiv ekonomisk samverkan, skriver författaren.

Ta del av studien: Tourism Development in Resource Peripheries: conflicting and Unifying Spaces in Northern Sweden, av Byström, Joakim