2016-02-16

Externa Rapporter

Vindvals lägesrapport 2016

Vindvals lägesrapport 2016 presenterar nya forskningsprojekt som beslutats under 2015. Bland de sju projekten finns två som behandlar vindkraft och samhällsnytta, och två studier som fördjupar kunskapen om människors upplevelser av buller från vindkraft. Vi följer även upp nyligen avslutade projekt om vindkraft och rennäring samt buller i marin miljö.

Läs hela