2018-01-12

Externa Rapporter

When wind goes digital (ETIPWind)

ETIPWind (The European Technology and Innovation Platform on Wind Energy) har publicerat en översiktsrapport som belyser potentialen för digitalisering inom vindkraftsindustrin.

Se rapporten här.