Många studier och scenarier visar att det i teorin inte är några problem att ha ett elsystem med stora mängder, eller till och med 100 procent, förnybar el i systemet.

Så kan 100 procent förnybar elproduktion se ut

Framtidens hållbara energisystem, Naturskyddsföreningen

Globalt system på 100 procent förnybar energi, Global Energy Watch

Det kräver bland annat att det finns tillräcklig kapacitet i näten. Skyndsam utbyggnad krävs mellan norr (där produktionen är stor) och söder (där konsumtionen är stor). Utbyggnad av havsbaserad vindkraft i söder är också en möjlighet att stärka upp med mer effekt snabbt, allt eftersom kärnkraften faller för åldersstrecket.

Verkligheten erbjuder också exempel: Irland har i jämförelse med Sverige en mycket högre andel förnybar energi och en marknad som tillåter vindkraften att bidra med systemtjänster för systemstabilitet. I Sverige saknas ännu de rätta förutsättningarna men Svenska kraftnät är på god väg med förändringar som gör att även vindkraftens förmåga utnyttjas.