Elproduktionen i Sverige domineras av ”de fem stora” –  Vattenfall, Fortum (Finskt), Uniper (Finskt/Tyskt), Statkraft (Norskt) och Skellefteå Kraft. Trots utbyggnad av vindkraft och nedläggning av kärnkraft står dessa bolag tillsammans för cirka 65 procent av elproduktionen i Sverige. 2016 var deras samlade marknadsandel 80 procent.

När de idag kända vindkraftsprojekten är i drift 2024 kommer utländska bolag att äga drygt 66 procent av den installerade vindkraftseffekten. Mindre ägare, upp till 25 megawatt (MW), kommer att äga nästan 12 procent. Det kinesiska bolaget CGN Europe kommer att äga knappt 7 procent av den installerade vindkraftseffekten.

Sammanställning över ny vindkraft mellan 2017 och 2024 (Exceldokument)

Ägarspridning år 2024

  • 65 procent utländska ägare
  • 35 procent svenska ägare
  • 92 procent privat ägt
  • 8 procent offentligt ägt
  • 43 procent fonder, försäkringsbolag, investmentbolag och liknande
  • 39 procent vindkraftsbolag
  • 11 procent traditionella kraftbolag (oftast statligt eller kommunalt ägda)
  • 7 procent Övriga

Vindkraftsägare år 2024

Det finns många mindre vindkraftsägare. Om man lägger ihop ägarna med mindre än 1 procent av den installerade effekten så kommer de tillsammans för drygt 42 procent av den installerade vindkraftseffekten år 2024. Projektutvecklare står som ägare till projekt där uppgift om investerare ännu inte publicerats.

Ägare Andel av installerad effekt
Övriga (mindre än 1 % vardera) 42,2%
CGN 6,6%
SR Energy 4,4%
Luxcara 4,4%
Credit Suisse 3,9%
Statkraft 3,2%
EIPP 3,1%
Prime Capital 2,7%
Vattenfall Vindkraft 2,5%
Skellefteå Kraft 2,2%
Eolus Vind 2,2%
APG 2,1%
Rabbalshede Kraft 2,1%
Ardian 2,0%
Allianz 2,0%
Enlight 1,7%
TRIG 1,7%
RWE Renewables 1,6%
BlackRock 1,5%
Asper 1,3%
Holmen 1,1%
KGAL 1,1%
Fred. Olsen Renewables 1,1%
InfraVia Capital Partners 1,0%
GE Capital 1,0%
Reichmut Infrastruktur 1,0%