Vindkraftsägandet är spritt och i ständig förändring. I Statistik & prognos, tredje kvartalet 2023 publicerade Svensk Vindenergi en sammanställning av hur marknaden kommer att se ut år 2026 – när den vindkraft som idag är under byggnation eller som är aviserad har tagits i drift. Sammanställningen är en ögonblicksbild per 2023-09-30. Andelarna kommer att ändras i takt med att vindkraften byggs ut och att vindkraftsparker byter ägare.

Många ägare på vindkraftsmarknaden

Sammanställningen i Statistik & prognos, tredje kvartalet 2023 visar att det finns 840 vindkraftsägare i Sverige.

Fortfarande fem stora ägare av svensk elproduktion

Elproduktionen i Sverige domineras av ”de fem stora”:  Vattenfall (ägs av svenska staten), Fortum (ägs av finska staten), Uniper (ägs av tyska staten), Statkraft (ägs av norska staten) och Skellefteå Kraft (ägs av Skellefteå kommun).

  • 2016 ägde ”de fem stora” cirka 80 procent av den svenska elproduktionen.
  • Sedan 2016 har vindkraften byggts ut kraftigt och fyra kärnkraftsreaktorer har lagts ner.
  • Från 2016 till 2026 ökar den totala elproduktionen från 152 terawattimmar (TWh) till 193 TWh.
  • Från 2016 till 2026 ökar vindkraftsproduktionen från 15,5 TWh till 56 TWh.
  • 2026 kommer ”de fem stora” att äga cirka 60 procent av elproduktionen i Sverige.
  • Den enskilt största vindkraftsägaren, kinesiska CGN, kommer att äga 1,9 procent av elproduktionen år 2026 (3,7 av 193 TWh).
ÄgargrupperAndel av installerad effekt år 2026
61,7 %27 stora ägare som vardera äger mer än 195 megawatt (MW)
29,2 %73 medelstora ägare som vardera äger 20-195 megawatt (MW)
9,1 %770 små ägare som vardera äger mindre än 20 megawatt (MW)
Tabellen visar vad som gällde 2023-09-30.

De stora vindkraftsägarnaAndel av installerad effekt år 2026
CGN5,8 %
SR Energy5,1 %
Prime Capital3,9 %
Luxcara3,9 %
Renewable Power Capital3,5 %
EIP3,4 %
Vattenfall Vindkraft3,1 %
Statkraft2,8 %
EIPP GmbH2,7 %
Vasa Vind2,5 %
TRIG2,3 %
Rabbalshede Kraft2,0 %
Orrön Energy2,0 %
MEAG1,8 %
Allianz1,7 %
Ardian1,7 %
Skellefteå Kraft1,6 %
Enlight1,5 %
Foresight1,5 %
RWE Renewables Sweden1,3 %
Fu-Gen1,3 %
Greencoat1,2 %
Jämtkraft1,2 %
Blackrock1,1 %
Fred.Olsen Renewables1,1 %
Arise1,0 %
Holmen Energi1,0 %
Tabellen visar vad som gällde 2023-09-30.