Svensk Vindenergi bedömer att vindkraften kommer fyrdubblas till år 2040, men den snabba teknikutvecklingen innebär att verken blir så mycket effektivare att det i slutänden knappt kommer behövas fler vindkraftverk än vi har idag. Det betyder ungefär 4 000 till 5 000 verk. Det kan låta mycket – men i Danmark, som har 10 procent av Sveriges yta, finns idag cirka 6 000 vindkraftverk. Ytanspråket för 4 000 vindkraftverk är knappt 1 procent av Sveriges yta.