Ca tio procent av vindkraftsbladet består av en kärna som ibland utgörs av balsaträ eller PVC. Men det går också att använda återvunnen PET. Så gör till exempel tillverkaren LM Wind Power, som redan 2017 presenterade sitt första blad helt utan balsa eller PVC. Bara tre år senare hade dessa material ersatts till 60% räknat på hela produktionen, och då dessutom till 80% av återvunnen PET. År 2021 rapporterade bolaget att 95 av deras blad använder PET istället för balsa.

Inom kort väntas också biokompositmaterial av hampa och hård cellulosa finnas på marknaden som alternativ till balsaträet. Materialet kan skapa jämförbar densitet och till och med bättre tryckhållfasthet. En storskalig produktionsanläggning planeras till 2024.

I de fall balsaträ trots allt behöver används kan tillverkaren beställa FSC-märkt sådant. Så gör till exempel tillverkaren Siemens Gamesa, en av de största aktörerna på den svenska marknaden, för 100% av sin användning.

Ytterligare ett sätt att minska beroendet av utvinning av balsaträ är att öka återvinningsgraden av bladen. På detta område pågår et intensivt arbete i branschen, som gjort stora framsteg de senaste åren.

Läs mer hos t.ex. LM Wind Power 1, 2 och Inca Renewtech, samt Svensk Vindenergis medlemsföretag Siemens Gamesa. Information om återvinning av vindkraftsblad hittar du här.