Balsaträt används i en del vindkraftsblad – och det pågår ett intensivt arbete inom den europeiska vindkraftsbranschen för att lösa återanvändning och återvinning av bladen. Inom tre år väntas t.ex. resultaten från forskningsprogrammet CETEC var redo att kommersialiseras (Naturvårdsverket). När återvinning är möjligt behövs mindre mängd nya material, och därmed även mindre utvinning av balsaträ.

Dessutom har flera tillverkare kommit mycket långt i att ersätta balsaträet med andra material. Ett exempel är LM Wind Power, som till 80 procent lyckats ersätta materialet med återvunnen PET.