Det används i dag cirka 140 terawattimmar, TWh, el i Sverige. Behovet av el väntas vara minst dubbelt så stort redan inom 20 år till följd av den snabba elektrifieringen och klimatomställningen inom inte minst industrin och bland transporterna.

Utfallet skulle till och med kunna bli ännu högre. En studie som konsultföretaget Thema gjort på uppdrag av Svensk Vindenergi visar att behovet av el kan komma att tredubblas till år 2050.

Ta del av rapporten där Themas studie presenteras