Om varje land i Europa i varje stund ska klara sin egen försörjning utan att vara beroende av import, så kräver det en kraftig överutbyggnad av kapacitet, eftersom det inte uppstår maximalt behov i alla länder samtidigt. Därför blir det kostnadseffektivt att koppla ihop systemen. Europeiska företag och konsumenter skulle årligen kunna spara upp mot 40 miljarder Euro genom en bättre integrerad marknad och ytterligare upp mot 30 miljarder Euro om den förnybara elen byggs ut där den är mest effektiv.

Rapport om vinsterna med integrerad europeisk energimarknad, EU-kommissionen