”Effektfrågan” handlar om att det måste finnas tillräckligt med elproduktionskapacitet för att klara av situationer med hög förbrukning, så att inte elkunder kopplas bort ofrivilligt. Diskussionen blandar ofta ihop med frågan om huruvida det finns tillräckligt med kapacitet i elnäten, vilket idag är problemet i södra Sverige: effekt finns, men den når inte fram till konsumenten.

Det finns en föreställning om att vi ofta kommer stå utan el i framtiden, när det är vindstilla. Det stämmer att vi kommer ha stunder då vi behöver balansera med till exempel flexibel användning, men dessa perioder kommer vara långt färre än de med överskott på el. Detta faktum innebär fantastiska möjligheter för den affärsmodell som kan utnyttja elen när priset är lågt. Eftersom Sverige har ovanligt goda vindlägen har vi också ovanligt goda förutsättningar för stärkt konkurrenskraft om vi tar tillvara denna möjlighet.

Rapport: Utmaningen och möjligheten är elöverskott