Sett till drifttid har vindkraften drabbats av få olyckor. Kraftverken är säkra och CE-märkta enligt kraven i maskindirektivet. Endast 14 haverier har skett på nära 40 000 driftår under perioden 2001-2022.

Arbetsmiljöverket konstaterar att säkerhetsnivån generellt sett är god och att det finns en vilja att upprätthålla en hög säkerhetsnivå bland såväl tillverkare som ägare av vindkraftverk.

Marknadskontroll av vindkraftverk, Arbetsmiljöverket (Se sammanfattning på sida 17).

Förutom de lagar och föreskrifter som följs inom arbetsmiljö, elsäkerhet och miljölagstiftning, har branschen gemensamt tagit fram riktlinjer för hur man ska arbeta för att upprätthålla en hög säkerhetsnivå och för att ett säkerhetstänk ska genomsyra arbetsplatsen. Branschen arbetar gemensamt vidare för att skydda människa och miljö med riktlinjer inom fler områden och en nollvision för olyckor.

Europeiskt samarbete för ökad säkerhet inom vindkraftsbranschen, WindHarmony

Riktlinjer och föreskrifter för arbetsmiljö och säkerhet, Svensk Vindenergi

Nollvision betyder att ingen skall skadas när man arbetar med vindkraft och det betyder också att allmänheten skall känna sig trygg och att ingen kommer till skada under vindkraftens drifttid.