Syftet med flexibel användning är att utnyttja elen när det finns mycket tillgängligt, och spara på den i andra stunder. Förutom att det är kostnadseffektivt för användaren (elpriserna är nära noll när det produceras som mest el) så möjliggör det ett förnybart elsystem där produktion varierar mer med vädret.

En hittills outnyttjad källa för flexibilitet och elektrifiering är produktion av elektrobränslen, såsom vätgas eller metanol som också vid tillräckligt höga prissignaler användas för att producera el. Sveriges elområden SE1 och SE2 har så låga genomsnittliga elpriser att de utgör en av världens bästa förutsättningar för etablering av sådan, eller annan, elintensiv verksamhet.

Fakta om Sveriges elprisområden, Energimarknadsbyrån