Det finns mycket forskning kring hur deltagarprocesser görs värdeskapande för alla inblandade.

Uppsala universitet har tillsammans med andra aktörer tagit fram en guide för kommunikation och möten kring just vindkraftsprojekt, som bland annat ger vindkraftsprojektörer tips kring tillitsskapande och konfliktförebyggande.

Tidig dialog, information och transparens både kring projektet och vad som går att påverka, är några viktiga element.

Deltagandeprocesser kring vindkraftsprojekt – En guide för kommunikation och möten 2020, Nätverket för vindbruk (hittas under Publikationer)