Vindkraft till havs är ett vanligt och viktigt förekommande energislag i Europa. Tekniken har flera fördelar: vindarna är starka och stabila till havs och kapacitetsfaktorn är hög. De kraftfulla turbinerna gör att en vindkraftpark kan producera lika mycket som ett kärnkraftverk.

Utbyggnaden och planeringen för havsbaserad vindkraft pågår för fullt i vår omvärld. EU skärper kraftigt sina klimatmål och EU-kommissionen har presenterat en strategi för havsbaserad vindkraft som påtalar behovet av en 25­faldig ökning av havsbaserad vindkraft i Europa till år 2050. Sverige ligger dock, trots vår långa kust och grunda vatten, långt efter föregångsländer som Storbritannien, Tyskland, Nederländerna och Polen.

EU-strategi för havsbaserad vindkraft

Sverige behöver likvärdiga konkurrensmässiga förutsättningar som övriga länder runt Östersjön och regeringen bör därför genomföra förslaget att minska elproducenternas kostnader för att ansluta anläggningar för havsbaserad elproduktion till transmissionsnätet.

Minskade anslutningskostnader för elproduktion till havs, regeringen