Vindkraft till havs är ett vanligt och viktigt förekommande energislag i Europa. Tekniken har flera fördelar: vindarna är starka och stabila till havs och kapacitetsfaktorn är hög. De kraftfulla turbinerna gör att en vindkraftpark kan producera lika mycket som ett kärnkraftverk.

Utbyggnaden och planeringen för havsbaserad vindkraft pågår för fullt i vår omvärld. EU skärper kraftigt sina klimatmål och EU-kommissionen har presenterat en strategi för havsbaserad vindkraft som påtalar behovet av en 25-­faldig ökning av havsbaserad vindkraft i Europa till år 2050. Sverige ligger dock, trots vår långa kust och grunda vatten, långt efter föregångsländer som Storbritannien, Tyskland, Nederländerna och Polen.

EU-strategi för havsbaserad vindkraft

I oktober 2022 medverkade Svensk Vindenergi i Energimyndighetens kunskapswebbinarium om havsbaserad vindkraft. Webbinariet hölls inom ramen för Energimyndighetens uppdrag att peka ut nya områden som är lämpliga för energiutvinning till havs. Det riktar sig främst till personer som arbetar med planering relaterad till havsbaserad vindkraft i offentlig sektor.

Webbinarium om havsbaserad vindkraft, Energimyndigheten