För att bli synliga för flygplan måste vindkraftverk och andra höga objekt förses med belysning, vilket boende ofta uttrycker oro för när en park planeras. Men i en enkätundersökning från 2021 svarar uppåt 80 procent av de boende kring redan byggda parker, att hinderbelysningen inte upplevs som störande. Ibland har man till och med en positiv inställning till belysningen.

För att minska olägenheten för de som ändå störs bedriver branschen ett påverkansarbete för att Sverige ska anpassa sitt regelverk till internationella riktlinjer, så att huvudregeln blir medelintensivt rött ljus, istället för högintensivt vitt. Utöver det vill branschen att behovsstyrd hinderbelysning, som gör att belysningen kan vara släckt när inga flygplan är i närheten, ska tillåtas även i Sverige.

Kunskapslyft hinderbelysning, rapport