Sedan Energiöverenskommelsen 2016 har det investerats över 117 miljarder kronor i ny vindkraft i Sverige, visar Svensk Vindenergis sammanställning. När alla de nya vindkraftverken tagits i drift 2024 kommer el från vindkraft att stå för drygt en tredjedel av Sveriges elanvändning.

Över 117 miljarder i vindkraftsinvesteringar 2017-2024 

De investeringsbeslutade eller aviserade projekt som tillkommit/tillkommer 2017-2024 omfattar 2 348 vindkraftverk med sammanlagd effekt på 10 411 megawatt (MW) som kommer att producera 33,8 terawattimmar (TWh) förnybar el.

Förutom klimatfördelar och möjlighet att möta ökad efterfrågan på el till följd av elektrifiering i industri- och transportsektorerna, bidrar de nya vindkraftsprojekten med följande nyttor;

  • Fastighetskatt (0,67 öre per kilowattimme, kWh) = 227 miljoner kronor per år
  • Arbetstillfällen, byggnation (78 per investerad miljard) = 9 156 årsarbeten
  • Arbetstillfällen, drift (5 vkv per vk-tekniker, 30 år) = 14 088 årsarbeten
  • Pressat elpris = 0,08 kronor per kWh
  • Pressat elpris 0,08 kronor per kWh för 145 TWh = 11 600 miljoner kronor per år

Ytterligare information om sammanställningen

  • Uppgifterna om projekten är hämtade från öppna källor.
  • Uppgifter investering är inte alltid publika. I summeringarna ingår beräknad investering.
  • Uppgifterna om produktion är beräknade.
  • Uppgifterna om arbetstillfällen kommer från Vindkraftcentrum.
  • Uppgiften om pressat elpris kommer från Sweco

Vindkraftens prispressande effekt, analys av Sweco