Det kan hända att is bildas på rotorblad som riskerar att lossna och slungas iväg. Detta benämns iskast. Risken att dessa träffar människor eller bostäder är dock mycket liten. 2021 fanns i Arbetsmiljöverkets databas inga personolyckor registrerade tillsammans med ordet iskast.

På moderna verk finns tekniska lösningar, avisningssystem såsom uppvärmning av rotorbladen, vilka gör att is sällan bildas. Utöver detta finns avgränsade säkerhetsavstånd att följa vid de väderförhållanden där risken ökar. Vad som är ett rimligt säkerhetsavstånd kan räknas ut med hjälp av en formel hos Energimyndigheten. Varningsskyltar kan också sättas upp vid behov.

Iskast från vindkraft och säkerhetsavstånd, Energimyndigheten