Industri- och transportsektorerna står för två tredjedelar av Sveriges klimatutsläpp. Inom dessa sektorer har det påbörjats en omfattande elektrifiering, där den fossil energi som bidrar till global uppvärmning snabbt ska ersättas med grön el från framför allt vindkraft. Utbyggd vindkraft är med andra ord en förutsättning för ett fossilfritt och konkurrenskraftigt Sverige.

Nätverket Vindkraftens klimatnytta konstaterar i sin rapport från 2019 att elproduktionen måste byggas ut i motsvarande grad som den ökade elanvändningen för att undvika en ökad produktion i kol- och gaskraftverk. Därför måste samhället ställa om från fossil till förnybar elproduktion samtidigt som fossila bränslen i transportsektorn och industrin måste ersättas med el. Detta är två parallella processer som behöver främjas samtidigt.

Svensk vindkraft kan minska klimatutsläppen med 50 procent, rapport från 2019, Nätverket Vindkraftens klimatnytta

Det är tydligt att svensk elexport är bra för klimatet och midrar med klimatnytta. Exporterad el ersätter nämligen ofta el i andra länder som är producerad med kol, olja eller naturgas.

Svensk elexport leder till kraftigt minskade utsläpp, Svt.se

Nätverket Vindkraftens klimatnytta bedömer i sin rapport från 2019 att utsläppen minskar med omkring 600 000 ton per terawattimme (TWh) när ökad svensk elexport tränger ut kol- och gaskraft i våra grannländer.

Elektrifieringen innebär en stor klimatnytta

  • Personbilar och andra lätta fordon släpper ut cirka 12 miljoner ton och en elektrifiering av dessa skulle kräva omkring 12 TWh el.
  • Svensk ståltillverkning släpper ut 5,8 miljoner ton. HYBRIT kan göra delar av stålindustrin fossilfri och för detta behövs 15-20 TWh el för vätgasproduktion.