Det behövs olika sätt att lagra el när variabel produktion från exempelvis sol- och vindkraft är större än den mängd el som konsumeras. Sverige har med sin vattenkraft ovanligt goda förutsättningar för detta, eftersom det går att lagra vatten och släppa på vid behov.

En stor ytterligare potential finns i batterier av olika slag. Allt ifrån småskaliga elbilar till storskaliga aluminiumbatterier väntas bli användbara i framtiden. Vätgas är en annan stor möjliggörare och tryckluftsluftlager ett av ytterligare många exempel.

Lagring av el, fakta i rapport från Naturskyddsföreningen