Eftersom teknikutvecklingen kapat kostnaderna för den förnybara energin i jämförelse med andra kraftslag är det nu främst variabel och decentraliserad kraft som byggs ut i Sverige. Inom bara några år väntas vindkraften vara det näst största kraftslaget efter vattenkraften.

Prognos från Svensk Vindenergi

I och med att energisystemet förändras ser vi en uppsjö av möjligheter att hantera de nya förutsättningarna. Vindkraftverken utvecklas så att de levererar energi och effekt även när det blåser mindre samtidigt som nya metoder för energilagring och flexiblare förbrukning växer fram. Tillsammans med reglerkraft från vattenmagasinen, förstärkning och modernisering av elnäten bidrar detta till att trygga leveranssäkerheten även i framtiden.

Många studier och scenarier visar att det i teorin inte är några problem att ha ett elsystem med stora mängder, eller till och med 100 procent, förnybar el i systemet. Flera av våra grannländer erbjuder också exempel från verkligheten, eftersom andelen vindkraft där länge varit större än i Sverige.

Så kan 100 procent förnybar elproduktion se ut

Framtidens hållbara energisystem, Naturskyddsföreningen

Globalt system på 100 procent förnybar energi, Global Energy Watch