Vindkraftverkens livslängd ökar. År 2010 var den 25 år. För dagens verk är den 30 år.

Det tar tre månader för ett vindkraftverk som byggs i Sverige i dag att producera samma mängd energi som gått åt att tillverka, nedmontera och återvinna det, enligt Energimyndigheten.

Vindkraftens resursanvändning, Energimyndigheten

Färska studier visar att moderna vindkraftverk har halverad klimatpåverkan – från råvaruutvinning till demontering – jämfört med äldre verk. Det beror på bättre tillverkningsprocesser och lättare stål som ger lägre utsläpp från transporter, samt att turbinerna har blivit större och effektivare så att mer el genereras under vindkraftverkets livstid. Moderna livscykelanalyser visar på cirka 6-7 gram CO2e/kWh för ny vindkraft.

Nya vindkraftverk ger lägre klimatavtryck, Vattenfall