Att vindkraften skulle generera mikroplaster i enorma mängder är en myt som baseras på falska uppgifter. Ett vindkraftverk genererar cirka 0,15 kilo mikroplaster per år, vilket totalt motsvarar ca 650 kilo från alla Sveriges vindkraftverk. Siffran ska förstås helst vara noll, men utsläppen är försvinnande små jämfört med exempelvis vägtrafikens på 8 000 ton per år. Naturvårdsverket har kartlagt viktiga källor till mikroplaster, och vindkraften nämns inte ens.

Ingen elproduktion är fri från miljöpåverkan, men vindkraftens påverkan är i jämförelse låg. Vindkraften genomgår dessutom precis som andra byggnationer och verksamheter en prövning där Länsstyrelsen granskar påverkan på djur, natur och människor noggrant. Om påverkan är för stor ges inte tillstånd.