Att vindkraften skulle generera mikroplaster i enorma mängder är en myt som baseras på falska uppgifter. Ett vindkraftverk genererar cirka 0,15 kilo mikroplaster per år, vilket totalt motsvarar ca 650 kilo från alla Sveriges vindkraftverk (Ny Teknik 2021). Siffran ska förstås helst vara noll men utsläppen är försvinnande små jämfört med exempelvis vägtrafikens utsläpp på 8 000 ton mikroplaster per år. Naturvårdsverket har i ett regeringsuppdrag kartlagt viktiga källor till mikroplaster. I den rapporten nämns inte vindkraften som en sådan källa.

Ingen elproduktion är fri från miljöpåverkan men vindkraftens påverkan är i jämförelse låg. Vindkraften genomgår dessutom, precis som andra byggnationer och verksamheter, en prövning där Länsstyrelsen noggrant granskar påverkan på djur, natur och människor. Om påverkan är för stor ges inte tillstånd.