PPA (Power Purchase Agreement) är ett långsiktigt avtal om elinköp mellan en elproducent och en elköpare. Det är en prissäkring – köparen säkerställer leverans av el till ett lågt pris – och merparten av de senaste årens vindkraftsinvesteringar inkluderar dessa.

Med en PPA elimineras en rad potentiella risker för den slutlige investeraren. Det gör det enklare att attrahera investerare som till exempel pensionsbolag. PPA spelar därför en viktig roll i finansieringen av elproducerande tillgångar som inte ägs av någon av de traditionella kraftbolagen.  

Fler och fler företag som konsumerar stora mängder energi i sina verksamheter har fått upp ögonen för möjligheterna att vara med och bidra till en miljövänlig produktion av sina varor och tjänster genom att använda förnybar el. Genom att antingen själva direktinvestera i vindkraft eller genom att teckna långa elhandelsavtal, tillförs ny produktionskapacitet till nätet och därmed konkurrerar dessa företag inte med övriga konsumenter om tillgänglig grön elproduktion.

Faktablad om PPA