PPA (Power Purchase Agreement) är ett långsiktigt avtal om elinköp mellan en elproducent och en elköpare. Det är en prissäkring – köparen säkerställer leverans av el till ett fast pris – och merparten av de senaste årens vindkraftsinvesteringar inkluderar dessa.

Med en PPA elimineras en rad potentiella risker för den slutlige investeraren. Det gör det enklare att attrahera investerare som till exempel pensionsbolag. PPA spelar därför en viktig roll i finansieringen av elproducerande tillgångar som inte ägs av någon av de traditionella kraftbolagen.  

I och med den översyn av elmarknaden som just nu pågår i EU så har PPA:er fått allt större betydelse och kommer spela en större roll framöver. I förslaget ingår bland annat att det ska bli lättare för företag att teckna olika typer av PPA:er för att också säkra långsiktig finansiering. Det är i grund och botten bra, både för ett långsiktigt investeringsklimat och för producenterna och konsumenterna.

Fler och fler företag som konsumerar stora mängder energi i sina verksamheter har fått upp ögonen för möjligheterna att vara med och bidra till en miljövänlig produktion av sina varor och tjänster genom att använda förnybar el. Genom att antingen själva direktinvestera i vindkraft eller genom att teckna långa elhandelsavtal, tillförs ny produktionskapacitet till nätet och därmed konkurrerar dessa företag inte med övriga konsumenter om tillgänglig grön elproduktion.

Faktablad om PPA