Sällsynta jordartsmetaller – eller rare earth elements (REE) – är en grupp av 17 grundämnen. De används i en stor mängd tillämpningar, bland annat i vardagselektronik, vindkraftverk och fordon. Efterfrågan på många av de här metallerna har ökat kraftigt de senaste tjugo åren.  Det har medfört att EU-kommissionen klassar jordartsmetallerna som bland de mest kritiska råmaterialen för europeisk industri idag.

De sällsynta jordartsmetallerna används i stor utsträckning i permanentmagneter som används för elmotorer och elgeneratorer. Användningen av sällsynta jordartsmetaller i permanentmagneter möjliggör starkare magneter vilket gör att elmotorer och elgeneratorer kan göras mindre, lättare och effektivare. Den vanligaste typen av permanentmagneter går under beteckningen NdFeB (neodym-järn-bor).

I vindkraftverkens permanentmagneter används framförallt neodym, men också, i varierande utsträckning, terbium, dysprosium och praseodym. År 2018 användes motsvarande runt tolv procent av världens neodym i vindkraftverk. Denna användning förväntas dubbleras till år 2030 och sedan vara relativt konstant fram till år 2050.

Vindkraftens resursanvändning, Energimyndigeheten.