I vindkraftverk används sällsynta jordartsmetaller (framför allt neodym) i permanentmagneter som finns i elgeneratorer. Tekniken gör verken mindre, lättare och effektivare, men det finns alternativ. Nyligen lanserades en generator helt fri från sällsynta jordartsmetaller.

Vindkraften väntas stå för endast fem procent av de klimatvänliga teknikernas användning av sällsynta jordartsmetaller (det är framför allt skiftet till elfordon som driver på efterfrågan). Vad gäller just neodym beror mängden på vilka tekniker som kommer användas. 2018 stod vindkraften för ca 12 procent av den globala användningen av neodym. Användningen väntas dubbleras fram till 2030 för att sedan ligga ganska konstant till 2050.

Vindkraftens resursanvändning 2021, Energimyndigheten

Tyvärr råder det ofta brister i miljölagstiftning och arbetsförhållanden i länder där sällsynta jordartsmetaller utvinns, ett problem som inte är isolerat till vindkraften. EU arbetar aktivt för att förbättra lagstiftningen på området och framtida återvinning spelar en avgörande roll för hållbar tillgång. Svenska LKAB väntas kunna bidra väsentligt – hela 30 procent av dagens behov av sällsynta jordartsmetaller i EU hoppas de kunna leverera endast via återvinning och förädling av gruvavfall. Det finns också ny teknik för att återvinna och återanvända permanentmagneter.