Skuggor som rör sig med den snurrande turbinen kan uppfattas som störande på nära håll. Vindkraftverk placeras dock av ljudskäl sällan närmre bebyggelse än avståndet av 6-10 rotordiametrar, och så långt bort uppfattas skuggorna relativt sällan. Hur ofta beror på hur parken är placerad i terrängen och beräknas med modeller som baseras på genomsnittliga värden för antal soltimmar osv.

Längre bort än 1,5 km från verket uppfattas skuggbildning endast som en diffus ljusförändring, och längre bort än 3 km syns det inte alls. Det är den faktiska skuggbildningen (så mycket det blir i verkligheten) som sätter gränsen och ingen närboende behöver uppleva fenomenet mer än 8 timmar per år.

Skuggor, reflexer och ljus från vindkraft, Energimyndigheten