Moderna större vindkraftverk i Sverige är, utan undantag, dimensionerade enligt den internationella standarden IEC 61400. Alla turbintillverkare tillämpar ISO-standarder för kvalitet och tillverkningsuppföljning.

Allvarliga olyckor är mycket ovanliga. Den brittiska organisationen SafetyOn listar i sin årliga säkerhetsrapport från 2021 el-, trafik- och hissrelaterat arbete som några av de farligare momenten under arbete med vindkraft.

Onshore Wind 2021 Health and Safety Incident Data Report, SafetyOn

Den Brittiska organisationen SafetyOn konstaterar att trafikrelaterade olyckor länge varit en av de största riskerna på arbetsplatser generellt, och att sådana tragiska händelser ibland även sker i vindkraftsparker. Därför har de tagit fram särskilda riktlinjer för sådant arbete.

Traffic Management for Onshore Wind Farms, SafetyOn

Vindkraftverk omfattas av det så kallade Maskindirektivet som hjälper till att garantera säkerheten för maskiner på den europeiska marknaden. Maskiner som överensstämmer med kraven i direktivet får en CE-märkning. Om Arbetsmiljöverket konstaterar att ett CE-märkt verk har brister som kan äventyra säkerheten kan det tas ur bruk.

Arbetsmiljöverkets webbplats om vindkraft