Vindkraften har lägst produktionskostnad av de kraftslag som kan byggas ut i stor skala och förser därmed samhället med el till konkurrenskraftigt pris.

Produktionskostnaden för ny landbaserad vindkraft i Sverige har halverats på drygt 10 år, samtidigt som leveransen av el från nya vindkraftverk är tre gånger större. Idag ligger produktionskostnaden för landbaserad vindkraft på 30-35 öre per kilowattimme (kWh), och den havsbaserade på 40-50 öre per kWh. Kostnaden är beroende av kapacitetsfaktor, val av turbin, avstånd till nätanslutning och övrig infrastruktur. Drift och underhåll (bland annat serviceavtal, markarrenden av olika slag, anslutningsavgifter, försäkringar och administration) för landbaserad vindkraft har sjunkit från 14-16 öre per kWh år 2014 till 5-8 öre per kWh idag.

Vindkraften billigast att producera enligt rapport från Energiforsk

Produktionskostnaden för havsbaserad vindkraft avgörs särskilt av avståndet till nätanslutning, vilken ofta är längre till havs än på land. Produktionskostnaden för havsbaserad vindkraft är fortfarande högre än landbaserad vindkraft, men har enligt europeiska siffror minskat med 75 procent sedan år 2014 och fortsätter att sjunka, framförallt tack vare större turbiner.

Sverige har bland de bästa förutsättningarna i Europa för förnybar elproduktion. Vi kan producera vind-, vatten- och biokraft till lägre kostnad än andra länder. På EU-nivå finns enorma besparingar i att bygga ihop elnäten mellan länderna och låta den förnybara elen produceras där förutsättningarna är bäst. EU kan spara uppemot 650 miljarder kronor per år enligt en rapport från EU-kommissionen.

Rapport om vinsterna med integrerad europeisk energimarknad, EU-kommissionen