Fåglar kan dö om de kolliderar med vindkraftverk, men forskning visar att det är väsentligt färre fåglar som dör per producerad kilowattimme (kWh) i nya större vindkraftverk jämfört med i äldre mindre. Sammanlagt dör nära 17 miljoner fåglar i Sverige varje år. Jämfört med annan mänsklig påverkan utgör vindkraften en liten fara.

I Naturvårdsverkets kunskapsprogram Vindval har man kommit fram till följande:
– Katter dödar 10 miljoner fåglar varje år.
– Trafiken kräver 6 miljoner fåglars liv.
– Varje år flyger 500 000 fåglar in i fönsterrutor och dör.
– Kollisioner med elledningar dödar 200 000 fåglar årligen.
– Oljeutsläpp dödar 100 000 fåglar per år.

Vindval, Naturvårdsverket

Enligt Vindval kolliderar och dör i genomsnitt mellan 2,3 och 7,3 fåglar per år och vindkraftverk i Sverige. I slutet av 2020 fanns cirka 4 500 vindkraftverk i vårt land. Dödlighet 7,3 fåglar/år/vindkraftverk motsvarar totalt 33 000 fåglar.

Vindkraft kan ha negativa effekter på insekter, men skadorna på insekter från intensivt jordbruk, trafik, luftföroreningar och klimatförändringar är mer omfattande. Inom Vindval pågår ett projekt som ska dokumentera hur insekterna ansamlas och varierar vid olika väderbetingelser, och ta reda på om deras förekomster attraherar födosökande fladdermöss och fåglar till vindkraftverkens närområde.