Jämfört med annan mänsklig påverkan utgör vindkraften en liten fara. I Naturvårdsverkets kunskapsprogram Vindval har man kommit fram till att betydligt fler fåglar dör av trafik, katter och fönsterrutor än av vindkraft, om man ser till det totala antalet.

Faktablad från Vindval, Naturvårdsverket: Fåglar och vindkraft – olika arter olika risker

Vindkraftverken i Sverige dödar långt färre än 40 000 fåglar per år. Medelvärdet är enligt Vindval 7,3 fåglar per år och vindkraftverk i Sverige. År 2023 finns drygt 5 000 vindkraftverk i vårt land. Medelvärdet räknades dock ut för ett decennium sedan – idag dödas färre fåglar per producerad kilowattimme (kWh) eftersom vindkraftverken blivit större och effektivare.

Sammanfattande forskning från Vindval, Naturvårdsverket

En studie om fåglars beteende vid vindkraftverk till havs visar att flera sjöfåglar undviker vindkraftsblad. Ingen kollision registrerades i studien, som pågick under två år. Detta är ett värdefullt inslag till forskningen om hur vindkraft ska ha så liten negativ påverkan på fågellivet som möjligt.

Studie från Vattenfall: Fåglar undviker vindkraftverk

Fladdermöss påverkas i större utsträckning av vindkraft än fåglar, samtidigt som det, för att skydda dessa, nu finns väl utvecklad teknik för att begränsa skadan. Metoderna för detta så kallade ”Bat Mode” förbättras kontinuerligt, bland annat i ett pågående projekt vid Lunds universitet.  

Pågående forskning från Vindval, Naturvårdsverket