Vindkraften har utvecklats och fortsätter att göra det snabbt. Tornen har blivit högre så att en starkare och jämnare vind kan utnyttjas. Bladen har blivit längre och svepytan större. Turbineffekten har gått upp och livslängden har ökat.

Accelererande teknikutveckling för vindkraften, sammanställning av Svensk Vindenergi

För den som vill lära sig mer rekommenderas Vindval – Naturvårdsverkets kunskapsprogram som samlat forskning om vindkraft sedan 2005.

Vindval, Naturvårdsverket