Ägare av vindkraft

Vindkraftsägandet är spritt och i ständig förändring. I Statistik & prognos, tredje kvartalet 2023 publicerade Svensk Vindenergi en sammanställning av hur marknaden kommer att se ut år 2026 – när den vindkraft som idag är under byggnation eller som är aviserad har tagits i drift. Sammanställningen är en ögonblicksbild per 2023-09-30. Andelarna kommer att ändrasContinue Reading

Fastigheters värden vid vindkraftsparker

Det finns en hel del forskning på hur fastigheters värden påverkas av vindkraftsetablering, där olika studier kommer fram till olika resultat. Enligt en finsk studie från 2022 har vindkraftsparker inte någon effekt på bostadspriserna. Studien jämför fastighetspriser innan och efter vindkraftsetablering. Den tar även in andra variabler, t.ex. avstånd till samhällsservice. Studiens slutsats är attContinue Reading

Subventioner till elproduktion

Sedan 2003 har subventionerna till vind-, vatten-, bio- och solkraft inte gått via skattsedeln utan via elcertifikatsystemet. Fakta om elcertifikatsystemet, Energimyndigheten Elcertifikatpriset ligger idag nära noll – och så lär det förbli under överskådlig tid. Den nya landbaserade vindkraften kan inte räkna med något stöd. Elcertifikatspriset, Svensk Kraftmäkling 2003-2020 gick 46 procent av stödet till biokraft ochContinue Reading

PPA – ett långsiktigt avtal om inköp av el

PPA (Power Purchase Agreement) är ett långsiktigt avtal om elinköp mellan en elproducent och en elköpare. Det är en prissäkring – köparen säkerställer leverans av el till ett fast pris – och merparten av de senaste årens vindkraftsinvesteringar inkluderar dessa. Med en PPA elimineras en rad potentiella risker för den slutlige investeraren. Det gör detContinue Reading

El till konkurrenskraftigt pris

Vindkraften har lägst produktionskostnad av de kraftslag som kan byggas ut i stor skala och förser därmed samhället med el till konkurrenskraftigt pris. Produktionskostnaden för ny landbaserad vindkraft i Sverige har halverats på drygt 10 år, samtidigt som leveransen av el från nya vindkraftverk är tre gånger större. Idag ligger produktionskostnaden för landbaserad vindkraft påContinue Reading

Investeringar i svensk vindkraft

Sedan Energiöverenskommelsen 2016 har det investerats över 117 miljarder kronor i ny vindkraft i Sverige, visar Svensk Vindenergis sammanställning. När alla de nya vindkraftverken tagits i drift 2024 kommer el från vindkraft att stå för drygt en tredjedel av Sveriges elanvändning. Över 117 miljarder i vindkraftsinvesteringar 2017-2024  De investeringsbeslutade eller aviserade projekt som tillkommit/tillkommer 2017-2024Continue Reading