Ägare av vindkraft

Elproduktionen i Sverige domineras av ”de fem stora” –  Vattenfall, Fortum (Finskt), Uniper (Finskt/Tyskt), Statkraft (Norskt) och Skellefteå Kraft. Trots utbyggnad av vindkraft och nedläggning av kärnkraft står dessa bolag tillsammans för cirka 65 procent av elproduktionen i Sverige. 2016 var deras samlade marknadsandel 80 procent. När de idag kända vindkraftsprojekten är i drift 2024Continue Reading

Fastighetsvärden kring vindkraftsparker

Det finns en hel del forskning på hur fastigheters värde påverkas av vindkraftsetablering. I mars 2022 publicerades en finsk studie som visar att vindkraftsparker inte har någon effekt på bostadspriserna. Studien jämför fastighetspriser innan och efter vindkraftsetablering, men tar även in andra variabler, till exempel avstånd till samhällsservice. Slutsatsen är att andra faktorer påverkar fastighetspriset betydligtContinue Reading

Subventioner till elproduktion

Sedan 2003 har subventionerna till vind-, vatten-, bio- och solkraft inte gått via skattsedeln utan via elcertifikatsystemet. Fakta om elcertifikatsystemet, Energimyndigheten Elcertifikatpriset ligger idag nära noll – och så lär det förbli under överskådlig tid. Den nya landbaserade vindkraften kan inte räkna med något stöd. Elcertifikatspriset, Svensk Kraftmäkling 2003-2020 gick 46 procent av stödet till biokraft ochContinue Reading

PPA – ett långsiktigt avtal om inköp av el

PPA (Power Purchase Agreement) är ett långsiktigt avtal om elinköp mellan en elproducent och en elköpare. Det är en prissäkring – köparen säkerställer leverans av el till ett lågt pris – och merparten av de senaste årens vindkraftsinvesteringar inkluderar dessa. Med en PPA elimineras en rad potentiella risker för den slutlige investeraren. Det gör detContinue Reading

Vindkraften förser samhället med billig grön el

Vindkraften är det kraftslag som kan byggas ut snabbast i stor skala för att förse samhället med grön el till konkurrenskraftiga priser. Produktionskostnaden för ny landbaserad vindkraft i Sverige har halverats på drygt 10 år, samtidigt som leveransen av el från nya vindkraftverk är tre gånger större. Idag ligger produktionskostnaden under 35 öre per kWh,Continue Reading

Investeringar i svensk vindkraft

Sedan Energiöverenskommelsen 2016 har det investerats över 117 miljarder kronor i ny vindkraft i Sverige, visar Svensk Vindenergis sammanställning. När alla de nya vindkraftverken tagits i drift 2024 kommer el från vindkraft att stå för drygt en tredjedel av Sveriges elanvändning. Över 117 miljarder i vindkraftsinvesteringar 2017-2024  De investeringsbeslutade eller aviserade projekt som tillkommit/tillkommer 2017-2024Continue Reading