Elcertifikatsystemet – så fungerar det

Elcertifikat underlättar förnybar elproduktion Elcertifikatsystemet infördes 2003 för att underlätta utbyggnaden av förnybar elproduktion. Systemet går ut på att alla producenter av förnybar energi får elcertifikat för producerad el, som de sedan kan sälja till elleverantörer, som är skyldigas att upphandla en viss kvot. Stödet påverkar inte statsfinanserna utan finansieras av elkonsumenterna. 2003 har systemet förlängtsContinue Reading

Vindkraften ger jobb, tillväxt och klimatnytta

Svensk industri kan bli världsledande i klimatomställningen – och vindkraften gör omställningen möjlig. Det görs nu stora satsningar inom industrin på inte minst fossilfritt stål, grön vätgas och tillverkning av batterier. Satsningarna kräver ett snabbt och stort tillskott av grön el till låga priser. Sveriges behov av el väntas vara minst dubbelt så stort redanContinue Reading