Havsbaserad vindkraft

Vindkraft till havs är ett vanligt och viktigt förekommande energislag i Europa. Tekniken har flera fördelar: vindarna är starka och stabila till havs och kapacitetsfaktorn är hög. De kraftfulla turbinerna gör att en vindkraftpark kan producera lika mycket som ett kärnkraftverk. Utbyggnaden och planeringen för havsbaserad vindkraft pågår för fullt i vår omvärld. EU skärperContinue Reading

Lagring av el

Det behövs olika sätt att lagra el när variabel produktion från exempelvis sol- och vindkraft är större än den mängd el som konsumeras. Sverige har med sin vattenkraft ovanligt goda förutsättningar för detta, eftersom det går att lagra vatten och släppa på vid behov. En stor ytterligare potential finns i batterier av olika slag. AlltContinue Reading

Elimport – kostnadseffektiv balansering

Om varje land i Europa i varje stund ska klara sin egen försörjning utan att vara beroende av import, så kräver det en kraftig överutbyggnad av kapacitet, eftersom det inte uppstår maximalt behov i alla länder samtidigt. Därför blir det kostnadseffektivt att koppla ihop systemen. Europeiska företag och konsumenter skulle årligen kunna spara upp motContinue Reading

Elexport – för leveranstrygghet, klimat och konkurrenskraft

För Sverige, som har unikt goda förutsättningar för förnybar elproduktion, skulle en mer integrerad elmarknad innebära direkta inkomster genom export av el. Samtidigt skulle svenska elkonsumenter och svensk industri få långsiktigt lägre elpriser än de länder vi exporterar till. Elexportens klimatnytta har blivit ännu tydligare sedan EU:s system för handel med utsläppsrätter (EU ­ETS) reviderades.Continue Reading

Elanvändningen väntas öka kraftigt

Det används i dag cirka 140 terawattimmar, TWh, el i Sverige. Behovet av el väntas vara minst dubbelt så stort redan inom 20 år till följd av den snabba elektrifieringen och klimatomställningen inom inte minst industrin och bland transporterna. Utfallet skulle till och med kunna bli ännu högre. En studie som konsultföretaget Thema gjort påContinue Reading