Havsbaserad vindkraft

Vindkraft till havs är ett vanligt och viktigt förekommande energislag i Europa. Tekniken har flera fördelar: vindarna är starka och stabila till havs och kapacitetsfaktorn är hög. De kraftfulla turbinerna gör att en vindkraftpark kan producera lika mycket som ett kärnkraftverk. Utbyggnaden och planeringen för havsbaserad vindkraft pågår för fullt i vår omvärld. EU skärperContinue Reading

Elimport – kostnadseffektiv balansering

Om varje land i Europa i varje stund ska klara sin egen försörjning utan att vara beroende av import, så kräver det en kraftig överutbyggnad av kapacitet, eftersom det inte uppstår maximalt behov i alla länder samtidigt. Därför blir det kostnadseffektivt att koppla ihop systemen. Europeiska företag och konsumenter skulle årligen kunna spara upp motContinue Reading

Elexport – för leveranstrygghet, klimat och konkurrenskraft

För Sverige, som har unikt goda förutsättningar för förnybar elproduktion, skulle en mer integrerad elmarknad innebära direkta inkomster genom export av el. Samtidigt skulle svenska elkonsumenter och svensk industri få långsiktigt lägre elpriser än de länder vi exporterar till. Studie visar att större elproduktion kunnat ge lägre elpriser, Energiforsk Det är tydligt att svensk elexportContinue Reading

Elanvändningen väntas öka kraftigt

Det används i dag cirka 140 terawattimmar (TWh) el i Sverige. Behovet av el väntas öka kraftigt till följd av den snabba elektrifieringen och klimatomställningen inom inte minst industrin och transporterna. I den myndighetsgemensamma uppföljningen inom regeringsuppdraget om samhällets elektrifiering konstaterar myndigheterna (Energimyndigheten, Energimarknadsinspektionen, Svenska kraftnät och Trafikverket) att elbehovet uppgår till ca 280 TWhContinue Reading