Havsbaserad vindkraft

Vindkraft till havs är ett vanligt och viktigt förekommande energislag i Europa. Tekniken har flera fördelar: vindarna är starka och stabila till havs och kapacitetsfaktorn är hög. De kraftfulla turbinerna gör att en vindkraftpark kan producera lika mycket som ett kärnkraftverk. Utbyggnaden och planeringen för havsbaserad vindkraft pågår för fullt i vår omvärld. EU skärperContinue Reading

Vad händer om det inte blåser?

Ett vindkraftverk levererar el, i varierande grad, under cirka 90 procent av årets timmar och produktionsmönstret är tydligt: på hösten och vintern när elen behövs som bäst, är produktionen av vindkraft som störst. Vid lägre produktion hjälper elmarknaden till att justera efterfrågan genom att höja priset på elen och därmed skapa incitament för minskad förbrukning.Continue Reading

Reglerkraft – vattenkraften som bas

Vid en storskalig utbyggnad av vindkraft ökar behovet av reglerkraft, vilket i Sverige i huvudsak utgörs av vattenkraft. När det blåser mycket sparas vatten i magasinen som sedan används för att producera el när det blåser lite. Hur stort det utökade reglerbehovet blir beror både på teknisk utvecklingen och hur överföringskapaciteten i elnätet. En storContinue Reading

Leveranstrygghet när energisystemet förändras

Eftersom teknikutvecklingen kapat kostnaderna för den förnybara energin i jämförelse med andra kraftslag är det nu främst variabel och decentraliserad kraft som byggs ut i Sverige. Inom bara några år väntas vindkraften vara det näst största kraftslaget efter vattenkraften. Prognos från Svensk Vindenergi I och med att energisystemet förändras ser vi en uppsjö av möjligheterContinue Reading

Flexibel elanvändning

Syftet med flexibel användning är att utnyttja elen när det finns mycket tillgängligt, och spara på den i andra stunder. Förutom att det är kostnadseffektivt för användaren (elpriserna är nära noll när det produceras som mest el) så möjliggör det ett förnybart elsystem där produktion varierar mer med vädret. Användarflexibilitet i framtidens energisystem, Power Circle(hittasContinue Reading

Elnätet måste byggas ut

Elektrifieringen i industri- och transportsektorerna går snabbare än förväntat. Sveriges elanvändning kan dubbleras redan till år 2035 istället för år 2045, som myndigheterna tidigare beräknat. Det betyder att vi måste hålla uppe tempot när vi bygger det nya, dubbelt så stora, elsystemet. Majoriteten av den tillkommande vindkraftskapaciteten 2023 och framåt etableras i norra Sverige, vilketContinue Reading