Havsbaserad vindkraft

Vindkraft till havs är ett vanligt och viktigt förekommande energislag i Europa. Tekniken har flera fördelar: vindarna är starka och stabila till havs och kapacitetsfaktorn är hög. De kraftfulla turbinerna gör att en vindkraftpark kan producera lika mycket som ett kärnkraftverk. Utbyggnaden och planeringen för havsbaserad vindkraft pågår för fullt i vår omvärld. EU skärperContinue Reading

Vad händer om det inte blåser?

Ett vindkraftverk levererar el, i varierande grad, under cirka 90 procent av årets timmar och produktionsmönstret är tydligt: på hösten och vintern när elen behövs som bäst, är produktionen av vindkraft som störst. Vid lägre produktion hjälper elmarknaden till att justera efterfrågan genom att höja priset på elen och därmed skapa incitament för minskad förbrukning.Continue Reading

Reglerkraft – vattenkraften som bas

Vid en storskalig utbyggnad av vindkraft ökar behovet av reglerkraft, vilket i Sverige i huvudsak utgörs av vattenkraft. När det blåser mycket sparas vatten i magasinen som sedan används för att producera el när det blåser lite. Hur stort det utökade reglerbehovet blir beror både på teknisk utvecklingen och hur överföringskapaciteten i elnätet. En storContinue Reading

Leveranstrygghet när energisystemet förändras

Eftersom teknikutvecklingen kapat kostnaderna för den förnybara energin i jämförelse med andra kraftslag är det nu främst variabel och decentraliserad kraft som byggs ut i Sverige. Inom bara några år väntas vindkraften vara det näst största kraftslaget efter vattenkraften. Prognos från Svensk Vindenergi I och med att energisystemet förändras ser vi en uppsjö av möjligheterContinue Reading

Lagring av el

Det behövs olika sätt att lagra el när variabel produktion från exempelvis sol- och vindkraft är större än den mängd el som konsumeras. Sverige har med sin vattenkraft ovanligt goda förutsättningar för detta, eftersom det går att lagra vatten och släppa på vid behov. En stor ytterligare potential finns i batterier av olika slag. AlltContinue Reading

Flexibel elanvändning

Syftet med flexibel användning är att utnyttja elen när det finns mycket tillgängligt, och spara på den i andra stunder. Förutom att det är kostnadseffektivt för användaren (elpriserna är nära noll när det produceras som mest el) så möjliggör det ett förnybart elsystem där produktion varierar mer med vädret. En hittills outnyttjad källa för flexibilitetContinue Reading