Återvinning av vindkraftverk

Vindkraftverket består till ca 85 procent av stål och järn, idag återvinningsbara material. Bladen består av härdplastkompositer, samma som i t.ex. fritidsbåtar, och för dessa pågår intensiv utveckling för att hitta hållbara lösningar för omhändertagande. Tillverkaren Vestas har lanserat en lösning för återvinning av redan befintliga blad, och tillverkarna Siemens Gamesa och LM WindPower harContinue Reading

Balsaträ och vindkraft

Ca tio procent av vindkraftsbladet består av en kärna som ibland utgörs av balsaträ eller PVC. Men det går också att använda återvunnen PET. Så gör till exempel tillverkaren LM Wind Power, som redan 2017 presenterade sitt första blad helt utan balsa eller PVC. Bara tre år senare hade dessa material ersatts till 60% räknatContinue Reading

Insekter och vindkraft

Att bevara den biologiska mångfalden är av största vikt, vilket behöver beaktas vid etablering av all ny infrastruktur. Samtidigt medverkar vindkraften till att minska klimatförändringarna, något som i sig utgör ett av de allra största hoten mot den biologiska mångfalden, inklusive fortlevnad för insekter. Påståendet att vindkraften hotar förekomsten av insekter hänvisar ofta till enContinue Reading

Mikroplaster och vindkraft

Att vindkraften skulle generera mikroplaster i enorma mängder är en myt som baseras på falska uppgifter. Ett vindkraftverk genererar cirka 0,15 kilo mikroplaster per år, vilket totalt motsvarar ca 650 kilo från alla Sveriges vindkraftverk (Ny Teknik 2021). Siffran ska förstås helst vara noll men utsläppen är försvinnande små jämfört med exempelvis vägtrafikens utsläpp påContinue Reading

Sällsynta jordartsmetaller och vindkraft

I vindkraftverk används sällsynta jordartsmetaller (framför allt neodym) i permanentmagneter som finns i elgeneratorer. Tekniken gör verken mindre, lättare och effektivare, men det finns alternativ. Nyligen lanserades en generator helt fri från sällsynta jordartsmetaller. Vindkraften väntas stå för endast fem procent av de klimatvänliga teknikernas användning av sällsynta jordartsmetaller (det är framför allt skiftet tillContinue Reading

Skuggbildning från vindkraft

Skuggor som rör sig med den snurrande turbinen kan uppfattas som störande på nära håll. Vindkraftverk placeras dock av ljudskäl sällan närmre bebyggelse än avståndet av 6-10 rotordiametrar, och så långt bort uppfattas skuggorna relativt sällan. Hur ofta beror på hur parken är placerad i terrängen och beräknas med modeller som baseras på genomsnittliga värdenContinue Reading