Vindkraftens tekniska utveckling går snabbt

Vindkraften har utvecklats och fortsätter att göra det snabbt. Tornen har blivit högre så att en starkare och jämnare vind kan utnyttjas. Bladen har blivit längre och svepytan större. Turbineffekten har gått upp och livslängden har ökat. Accelererande teknikutveckling för vindkraften, sammanställning av Svensk Vindenergi För den som vill lära sig mer rekommenderas Vindval –Continue Reading

Ljud från vindkraftverk

I Naturvårdsverkets vägledning för buller konstateras att risken för ohälsa orsakat av infraljud från vindkraftverk är mycket låg, att det saknas evidens för negativa hälsoeffekter orsakat av infraljud från vindkraftverk och att vindkraftsbuller idag är ett relativt litet problem i Sverige i jämförelse med hur många som berörs av bullerkällor som exempelvis vägtrafik. Vägledning omContinue Reading

Hinderbelysning på vindkraftverk

För att bli synliga för flygplan måste vindkraftverk och andra höga objekt förses med belysning, vilket närboende ibland uttrycker oro för när en park planeras. Men i en enkätundersökning svarar cirka 80 procent av de boende kring redan byggda parker att hinderbelysningen inte upplevs som störande. Ibland har man till och med en positiv inställningContinue Reading

Havsbaserad vindkraft

Vindkraft till havs är ett vanligt och viktigt förekommande energislag i Europa. Tekniken har flera fördelar: vindarna är starka och stabila till havs och kapacitetsfaktorn är hög. De kraftfulla turbinerna gör att en vindkraftpark kan producera lika mycket som ett kärnkraftverk. Utbyggnaden och planeringen för havsbaserad vindkraft pågår för fullt i vår omvärld. EU skärperContinue Reading

Antal vindkraftverk – hur många blir det?

Svensk Vindenergi bedömer att vindkraften kommer fyrdubblas till år 2040, men den snabba teknikutvecklingen innebär att verken blir så mycket effektivare att det i slutänden knappt kommer behövas fler vindkraftverk än vi har idag. Det betyder ungefär 4 000 till 5 000 verk. Det kan låta mycket – men i Danmark, som har 10 procent av SverigesContinue Reading