Det kommunala vetot (kommunal tillstyrkan)

Fram till 2009 prövades all vindkraft mot både miljöbalken och plan- och bygglagen (PBL). De båda prövningarna hanterade till stor del samma frågor, dvs. att frågorna prövades dubbelt. Från 2009 togs kravet på bygglov och detaljplan bort för större vindkraftsanläggningar och sedan dess prövas sådana anläggningar enbart av miljöprövningsdelegation vid länsstyrelsen, eller av mark- ochContinue Reading

Tillstånd för ny vindkraft

Endast var femte vindkraftverk beviljas tillstånd En allt mindre andel av vindkraftverken beviljas tillstånd. Rekordlåga 22 procent av de landbaserade vindkraftverken beviljades slutligt tillstånd av miljöprövningsdelegationerna eller domstolarna under 2021. Det visar en studie från Svensk Vindenergi, utförd av Westander Klimat och Energi. Studien gäller vindkraftsansökningar 2014-2021 som beslutats i första instans och slutligt avgjorts ellerContinue Reading