Hej Kristdemokrat!

Svensk Vindenergi är i Västerås 3-4 maj för att möta landets kristdemokrater om hur vi skapar bästa möjliga förutsättningar för att få fram den elproduktion som är helt avgörande för industrins omställning så att Sverige ska kunna lyckas i klimatomställningen – samtidigt som landet behåller konkurrenskraft och jobb. Utbyggnaden av vindkraft på land och till havs spelar en nyckelroll för detta.

Foto: RWE Renewables Sweden AB

Fördjupning och aktuella ämnen

Vi på plats på kongressen

Träffa oss i utställningen på Västerås Kongress 3-4 maj 2024.

Ina Müller Engelbrektson, branschjurist, Svensk Vindenergi
073-021 29 85

Tomas Hallberg, tillståndsfrågor, Svensk Vindenergi
070-164 44 53

Svensk Vindenergi har som målsättning att möta lokalpolitiker från alla riksdagspartier på deras egna konferenser under den innevarande mandatperioden.