Hej Vänsterpartist!

Svensk Vindenergi är i Göteborg 25-26 november för att möta landets vänsterpartister om hur vi skapar bästa möjliga förutsättningar för att få fram den elproduktion som är helt avgörande för industrins omställning så att Sverige ska kunna lyckas i klimatomställningen – samtidigt som landet behåller konkurrenskraft och jobb. Utbyggnaden av vindkraft på land och till havs spelar en nyckelroll för detta.

Fördjupning och aktuella ämnen

Vi på plats på kongressen

Träffa oss i monter H01:06 på Svenska Mässan under helgen.

Daniel Badman, vd, Svensk Vindenergi
070-972 54 37

Nicole Dreher Sköld, kommunikationsansvarig, Svensk Vindenergi
073-398 71 35

Ylva Tengblad, hållbarhetsansvarig, Svensk Vindenergi
073-025 10 84

Svensk Vindenergi har som målsättning under mandatperioden att möta lokalpolitiker från alla riksdagspartier på deras egna konferenser.