Svensk Vindenergi / Över 100 miljarder i beslutade eller aviserade vindkraftsinvesteringar 2017 – 2023

Över 100 miljarder i beslutade eller aviserade vindkraftsinvesteringar 2017 – 2023

Sedan Energiöverenskommelsen har det beslutats eller aviserats vindkraftsinvesteringar om totalt över 100 miljarder kronor, visar Svensk Vindenergis färska sammanställning. När alla de nya vindkraftverken tagits i drift 2023 kommer el från vindkraft att stå för cirka 30 procent av Sveriges elanvändning. 

De investeringsbeslutade eller aviserade projekt som tillkommer 2017 – 2023 gäller 2 154 vindkraftverk med sammanlagd effekt 9 048 MW som tillsammans kommer att producera över 29 TWh förnybar el.

När Energiöverenskommelsen slöts 2016 var vindkraftens samlade elproduktion 15,5 TWh (11 procent av elanvändningen, 10 procent av elproduktionen). Enligt Svensk Vindenergis senaste prognos kommer vindkraften att producera ca 43 TWh år 2023 (30 procent av elanvändningen, 25 procent av elproduktionen).

Mer om sammanställningen
Sammanställningen visar investeringsbeslutade eller aviserade projekt i vindkraft, motsvarande över 100 miljarder i sammanlagd investering, som tas i drift 2017 – 2023. Förutom klimatfördelar och tidig måluppfyllelse bidrar den listade nya vindkraften med följande nyttor;

Fastighetskatt (0,67 öre/kWh): 197 milj SEK/år
Arbetstillfällen, byggnation
(78 /inv miljard): 7 832 årsarbeten
Arbetstillfällen, drift
(5 vkv /vk-tekniker, 30 år): 12 927 årsarbeten
Elkonsumenternas elcertifikatkostnad
(1 öre/kWh): 294 milj SEK/år
Pressat elpris
(3 öre/kWh per 10 TWh): 8,8 öre/kWh
Pressat elpris
(140 TWh): 12 359 milj SEK/år

  • Uppgifterna om aviserade och investeringsbeslutade projekt är hämtade från öppna källor.
  • Uppgifter investering är inte alltid publika. I summeringarna ingår beräknad investering.
  • Uppgifterna om produktion är beräknade.
  • Uppgifterna om arbetstillfällen kommer från Vindkraftcentrums rapporter om arbetstillfällen, sysselsättning etc.
  • Uppgiften om pressat elpris kommer från Swecos rapport ”Förnybar el och utlandsförbindelser”.

Se sammanställningen här

___________

Kontakt:
Daniel Badman, vd, Svensk Vindenergi
Tel: 070-972 54 37
E-post: daniel.badman@svenskvindenergi.org

Hanna Magnusson, ansvarig press- och kommunikation, Svensk Vindenergi
Tel: 073-025 78 46
E-post: hanna.magnusson@svenskvindenergi.org
__________