Svensk Vindenergi / Accelererande teknikutveckling för vindkraften

Accelererande teknikutveckling för vindkraften

De senaste 20 åren har vindkraftverken blivit allt större, och faktum är att Sverige och Finland nu är de länder i världen som går först med att driftsätta ny teknik kommersiellt. Det är i Norden de största landbaserade vindkraftverken byggs på kommersiella villkor. Svensk Vindenergi har djupdykt i data om turbinstorlekar och utvecklingstakten.

Fakta och diagram över vindkraftens tekniska utveckling

– Att den senaste tekniken används i Norden före andra marknader har flera anledningar. Konkurrensen på den nordiska elmarknaden tuff, vilket tvingar aktörerna att hela tiden utvecklas. Dessutom har både Sverige och Finland en terräng och ett vindklimat som gynnar stora turbiner. Rotorn måste upp över trädtopparna och vinden oftast halvstark vilket gör stora rotorer nödvändiga för lönsamhet. Och sist men inte minst har tillstånd beviljats för relativt höga totalhöjder och stora maskiner. Inte minst i Finland är tillstånd upp emot 300 meter vanligt vilket möjliggör att stora turbiner används, säger Daniel Kulin, analytiker på Svensk Vindenergi.

Ökning med 0,5 megawatt per år

Teknikutvecklingen de senaste 5 åren är en ökning av drygt 0,5 megawatt (MW) per år i installerad effekt. Ökningen i MW följer en ökande trend om +20 procent årligen. Utvecklingen är exponentiell.

Sett över 20 år är ökningen +0,2 MW per år. Sett över 10 år +0,3 MW per år. Och nu +0,5 MW per år.

Om ökningen fortsätter linjärt i dagens utvecklingstakt kommer vindkraftverken 2030 att vara dubbelt så stora som idag. Om den ökande takten i teknikutvecklingen håller i sig kan vindkraftverken 2030 komma att vara tre gånger så stora som idag.

Utmaningar att bygga stora turbiner övervinns

Utmaningarna för att bygga större turbiner är många, men har bevisligen övervunnits stegvis historiskt. De viktigaste områdena för utveckling är material, styr- och reglerteknik, konstruktion och installation. Stora turbiner blir inte bara svårare att konstruera men också svårare att transportera och installera. Inte minst därför finns det en möjlighet att kostnaden av att bygga komplexa fundament till havs vägs upp av besparingar på kraftverkssidan genom större, effektivare och mer lättinstallerade turbiner. Fördelen på land är traditionellt en enklare fundamentlösning men det balanseras på kostnadssidan av ett behov att bygga högre för att komma åt bra vindresurser.

– Sitespecifik optimering blir troligtvis viktigare, liksom ny teknik för att bygga torn och transportera blad. Svenska tornkonstruktören Modvion i Göteborg är ett av många spännande företag som förväntas bli viktiga för att lösa utmaningarna. När 10+ MW-turbiner tänkta för offshoremarknaden nu byggs som prototyper på land i Holland och Danmark, samtidigt som ambitionen att resa 20+ MW-turbiner uttrycks i Tyskland, är det kanske inte så långsökt – utan snarare lite defensivt – att tänka sig att dessa kraftverk kan vara gängse teknik på marknaden om 10 år, säger Daniel Kulin.

För mer information, kontakta:

Daniel Kulin, analytiker och ansvarig för marknadsfrågor, Svensk Vindenergi

Telefon: 076-833 07 77

E-post: daniel.kulin@svenskvindenergi.org