Svensk Vindenergi / Almedalen: Investeringar, havsbaserad vindkraft och internationell konkurrens

Almedalen: Investeringar, havsbaserad vindkraft och internationell konkurrens

Svensk Vindenergi arrangerar seminariet Investeringsförutsättningar för svensk havsbaserad vindkraft i internationell konkurrens den 27 juni under Almedalsveckan. Diskussionerna tar avstamp i den då nysläppta rapporten ”Tendering Procedures for Offshore Wind – a Comparative Analysis” som ELS Analysis har tagit fram på uppdrag av Svensk Vindenergi.

Datum: 27 juni 2023

Tid: 15.30-16.15

Plats: New Republics Almedalsarena, Strandgatan 22

Länk till Almedalsprogrammet

Havsbaserad vindkraft har en stor potential att möta industrins tydliga och växande elbehov för att klara klimatomställningen och behålla framtidens svenska jobb. Hur säkrar vi ett gott investeringsklimat för vindkraft till havs så att ambitionerna kan bli verklighet?

Det är bråttom att få till elproduktion för att säkra industrins klimatomställning och Sveriges konkurrenskraft. Havbaserad vindkraft är redo att leverera stora delar av den el som industrin behöver. Tillsammans med flexibilitet, batterier och lagring kan vindkraften bidra till ett robust elsystem. Men den internationella konkurrensen om investeringar och komponenter är stor och de svenska spelreglerna är i förändring. För att skapa långsiktig och snabb tillväxt inom havsbaserad vindkraft i Sverige behöver intressenter och aktörer förstå de juridiska och politiska alternativen mellan olika potentiella marknaders system.

På uppdrag av Svensk Vindenergi har ELS Analysis tagit fram rapporten ”Tendering Procedures for Offshore Wind – a Comparative Analysis”. Rapporten publiceras måndagen den 26 juni. Under seminariet presenterar ELS Analysis rapporten, följt av en diskussion om investeringsförutsättningarna för havsbaserad vindkraft i svenskt vatten.

På scen

  • Lina Kinning, ansvarig för havsbaserad vindkraft, Svensk Vindenergi
  • Elin Akinci, Founding Partner, ELS Analysis
  • Anja Alemdar, Director Public and Regulatory Affairs Sweden, Vattenfall
  • Hillevi Priscar, Country Manager Sweden, OX2

Kontaktpersoner

Lina Kinning, ansvarig för havsbaserad vindkraft, Svensk Vindenergi
070-190 86 53

Aleksandra Todorov, kommunikationskoordinator, Svensk Vindenergi
073-806 06 02